Filter

PIR Powerdeck-F

Anzeige
Packung PIR 30 mm dick (Rd 1,15 m²,K/W) - Recticel Powerdeck® F - gerade Kanten - 600 x 1200mm 16pl/PackungPackung PIR 30 mm dick (Rd 1,15 m²,K/W) - Recticel Powerdeck® F - gerade Kanten - 600 x 1200mm 16pl/Packung
Packung PIR 40 mm dick (Rd 1,5 m²,K/W) - Recticel Powerdeck® F - gerade Kanten - 600 x 1200mm 12pl/PackungPackung PIR 40 mm dick (Rd 1,5 m²,K/W) - Recticel Powerdeck® F - gerade Kanten - 600 x 1200mm 12pl/Packung
Packung PIR 50 mm dick (Rd 1,5 m²,K/W) - Recticel Powerdeck® F - gerade Kanten - 600 x 1200mm 12pl/PackungPackung PIR 50 mm dick (Rd 1,5 m²,K/W) - Recticel Powerdeck® F - gerade Kanten - 600 x 1200mm 12pl/Packung
Packung PIR 60 mm dick (Rd 2,30 m²,K/W) - Recticel Powerdeck® F - gerade Kanten - 600 x 1200mm 12pl/PackungPackung PIR 60 mm dick (Rd 2,30 m²,K/W) - Recticel Powerdeck® F - gerade Kanten - 600 x 1200mm 12pl/Packung
Packung PIR 80 mm dick (Rd 3,05 m²,K/W) - Recticel Powerdeck® F - gerade Kanten - 600 x 1200mm 12pl/PackungPackung PIR 80 mm dick (Rd 3,05 m²,K/W) - Recticel Powerdeck® F - gerade Kanten - 600 x 1200mm 12pl/Packung
Packung PIR 100 mm dick (Rd 3,80 m²,K/W) - Recticel Powerdeck® F - gerade Kanten - 600 x 1200mm 12pl/PackungPackung PIR 100 mm dick (Rd 3,80 m²,K/W) - Recticel Powerdeck® F - gerade Kanten - 600 x 1200mm 12pl/Packung
Packung PIR 120 mm dick (Rd 4,60 m²,K/W) - Recticel Powerdeck® F - gerade Kanten - 600 x 1200mm 12pl/PackungPackung PIR 120 mm dick (Rd 4,60 m²,K/W) - Recticel Powerdeck® F - gerade Kanten - 600 x 1200mm 12pl/Packung
Packung PIR 140 mm dick (Rd 5,35 m²,K/W) - Recticel Powerdeck® F - gerade Kanten - 600 x 1200mm 12pl/PackungPackung PIR 140 mm dick (Rd 5,35 m²,K/W) - Recticel Powerdeck® F - gerade Kanten - 600 x 1200mm 12pl/Packung